Māori contacts

Key contacts

Sacha McMeeking

Kāi Tahu

Head of School / Maui Labs Co-Director
Te Ao Marama Rm 145
Internal Phone: 7496

Karen Murphy

Ngāti Maru

Aotahi School Administrator
Te Ao Marama 143
Internal Phone: 94147

Academic staff

Garrick Cooper

Ngāti Karaua (Hauraki) / Te Pirirākau (Tauranga Moana)

Senior Lecturer
Programme Co-ordinator
Te Ao Marama 157
Internal Phone: 6494

Teena Henderson

Kāi Tahu

Teo Reo Co-ordinator / Lecturer
Te Ao Marama 161
Internal Phone: 7495

Jeanette King

Professor
Postgraduate Co-ordinator / Lecturer
Te Ao Marama 158
Internal Phone: 94140

Phillip Borell

Ngāti Ranginui / Ngāti Tūwharetoa

Lecturer in Te Maori and Maori Performing Arts
Te Ao Marama 162
Internal Phone: 8643

Hamuera Kahi

Ngāti Paoa / Tainui

Lecturer in Maori and Indigenous Studies
Te Ao Marama 148c
Internal Phone: 8581

Adjunct staff

Patricia Wallace

Ngāti Porou

Adjunct Senior Fellow
Room 146, Hikuraki (Te Ao Mārama)
Internal Phone: 8589

Jim Anglem

Adjunct lecturer
Room 148a, Hikuraki (Te Ao Mārama)
Internal Phone: ext 8420

Maui Lab

Sacha McMeeking

Kāi Tahu

Head of School / Maui Labs Co-Director
Te Ao Marama Rm 145
Internal Phone: 7496

Dottie Morrison

Ngāi Tahu

Maui Labs Co-Director

Unaiki Melrose

Ngāti Kauwhata / Ngāti Raukawa